FANDOM


テンプレート名を入力した時に先頭にTemplate:を付けたテンプレート名を返すテンプレートです。動作例は以下の通りです。


使用法 Edit

  • {{transclude| Template:Foo }}Template:Foo
  • {{transclude| Category:Foo }}Category:Foo
  • {{transclude| Foo }}Template:Foo
  • {{transclude| :Foo }}Foo
  • {{transclude| :File:Foo }}File:Foo